1ο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Υποβάλαμε στις 1/1/2023 την αίτησή μας στον ΔΕΔΔΗΕ για φ/β πάρκο ισχύος 332 kWp για έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού που θα εξυπηρετήσει περίπου 80 μέλη μας. Η αναμενόμενη παραγωγή προς συμψηφισμό των καταναλώσεων των μελών μας υπολογίζεται σε περίπου 500.000 kWh/έτος. Πήραμε ευνοϊκούς όρους σύνδεσης την 9/2/2023. Η ισχύς του έργου έχει ήδη κατανεμηθεί στα μέλη μας που αγόρασαν μερίδες για το έργο.

Στις 1/2/2023 υποβάλαμε και αίτηση για πάρκο 400kWp σε άλλη τοποθεσία για το επόμενο έργο.

Ενημέρωση 24/4/2023: Δυστυχώς η κατασκευή του πρώτου έργου που είχαμε θετική απάντηση από τον ΔΕΔΔΗΕ ματαιώθηκε λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στο αγροτεμάχιο.

Επίσης η δεύτερη μας αίτηση στις Ερυθρές απορρίφθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ λόγω μη χωρητικότητας δικτύου. Διατηρήσαμε το δικαίωμα να την ξανακαταθέσουμε εάν βελτιωθεί η χωρητικότητα.

Στις 10 Οκτωβρίου 2023 καταθέσαμε τρίτη αίτηση για Φ/Β πάρκο σε αγροτεμάχιο στη Λακωνία.

Ενημέρωση 5/1/2024: η τρίτη αίτηση δεν έγινε δεκτή λόγω ελλιπούς φακέλου. Συγκεντρώνουμε τα απαιτούμενα έγγραφα και θα ξανακαταθέσουμε την αίτηση.