Παράδειγμα ιστορικού Εκκαθαριστικών καταναλώσεων του ΗΡΩΝα