Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στο έργο Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Αγοράζοντας μερίδες της Ενεργειακής Κοινότητας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή  του έργου. Η κάθε προαιρετική μερίδα κοστίζει 50 ευρώ.


Κάθε μέλος αγοράζει μια υποχρεωτική μερίδα κατά την εγγραφή του στην Ενεργειακή Κοινότητα συν όσες προαιρετικές μερίδες επιθυμεί για το έργο. Η αγορά των μερίδων γίνεται εφάπαξ, δεν είναι μια επαναλαμβανόμενη αγορά. Το έργο θα έχει ετήσια έξοδα που θα πρέπει να καλύπτουν τα μέλη όπως περιγράφεται στο πιο κάτω στο ερώτημα Έχει έσοδα και έξοδα το έργο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;


Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας έχει 1 ψήφο στη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει. Κάθε μέλος συμμετέχει σε τυχόν κέρδη ή ζημίες της Ενεργειακής Κοινότητας ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων που κατέχει. Μέγιστο ποσό συμμετοχής είναι το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει ένα μέλος (Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 1667/86).

Ποια είναι η νομική μορφή της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής;

Όλες οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί. Η ΕΚΑ είναι κερδοσκοπικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης. Έχει αριθμό ΓΕΜΗ 159091702000 και ΑΦΜ 996685220 στη ΙΓ’ ΔΟΥ Αθηνών. Το καταστατικό μας είναι εδώ. Κάθε μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας έχει 1 ψήφο στη Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον αριθμό των μερίδων που κατέχει.


Πηγή: άρθρο 1 του Νόμου.

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής;


Το 50% + 1 μέλη πρέπει να σχετίζονται με την Περιφέρεια Αττικής:


Κανένας δεν μπορεί να έχει άνω του 20% των μερίδων μιας ΕΚ.


Η ΕΚ υποχρεούται να γνωρίζει εάν ένα μέλος της σχετίζεται με την Αττική για να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του 20% και του 50%. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των μελών σχετίζονται με την Αττική.


Πηγή: άρθρα 2 και 3 του Νόμου.

Τί αντιπροσωπεύουν οι μερίδες της Ενεργειακής Κοινότητας που αγόρασα για το έργο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Οι μερίδες που αγοράσατε για το έργο Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού αντιστοιχούν σε ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος στο φ/β πάρκο και επομένως σε αντίστοιχο ποσοστό της  παραγόμενης ενέργειας του έργου. Ως μεριδιούχος του έργου έχετε το δικαίωμα να κατονομάσετε τα ρολόγια με τα οποία θα γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός.

Πόσες μερίδες του έργου να αγοράσω;

Τόσες ώστε η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού του ποσοστού σας να καλύπτει μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής κατανάλωσής σας, αλλά όχι παραπάνω.


Δηλαδή εάν το έργο θα παράγει 100.000 kWh κατά μέσο όρο το έτος και η μέση ετήσια κατανάλωσή σας είναι 5.000 kWh (ανατρέξτε στους παλαιούς λογαριασμούς ρεύματος), τότε θέλετε να έχετε μέχρι 5% των μερίδων του έργου.


Κανένας δεν μπορεί να έχει άνω του 20% των μερίδων μιας ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου.

Πως μπορώ να υπολογίσω την ετήσια κατανάλωσή μου σε κιλοβατώρες (KWh);

Συλλέξτε Εκκαθαριστικούς (όχι Έναντι) λογαριασμούς ενός έτους. Εάν δεν τους βρίσκετε, τότε με έναν λογαριασμό μπορείτε να βρείτε όλους τους υπόλοιπους με εγγραφή στο ΔΕΗ e-bill στη σελίδα https://ebill.dei.gr (ή αντίστοιχα στον πάροχο που χρησιμοποιείτε). Σε αυτούς θα βρείτε την κατανάλωσή σας για την κάθε περίοδο εκκαθάρισης. Αθροίστε τις καταναλώσεις από λογαριασμούς που αντιστοιχούν σε ένα έτος. Δεν έχει σημασία τυχόν διαχωρισμός κατανάλωσης σε ημερήσια και νυχτερινή, μας ενδιαφέρει το σύνολό της.


Παράδειγμα Εκκαθαριστικού λογαριασμού ΔΕΗ

Παράδειγμα ιστορικού Εκκαθαριστικών καταναλώσεων του ΗΡΩΝα

Παράδειγμα ιστορικού Καταχωρήσεων «Μέτρα μόνος σου» του ΗΡΩΝα

Στο άνω παράδειγμα πρέπει να προσθαφαιρέσετε τις μετρήσεις για να καταλήξετε στο σύνολο της κατανάλωσης σε κιλοβατώρες (KWh).


Εάν δεν έχετε αρκετούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, μπορείτε να πάρετε μόνοι σας μετρήση από το ρολόι. Μην ξεχάσετε και τη νυχτερινή ένδειξη, εάν έχει το ρολόι σας.

Ποιες παροχές μπορώ να εντάξω στο έργο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;


Η Ενεργειακή Κοινότητα δηλώνει τις παροχές στη ΔΕΗ στην αρχή του έργου αλλά και ανά πάσα στιγμή.


Πηγή: άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης.

Μπορώ να εντάξω μια παροχή εκτός Περιφέρειας Αττικής;

Σε καμία περίπτωση. Όλες οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα.


Πηγή: άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης.

Πότε γίνεται ο συμψηφισμός της ενέργειας στον λογαριασμό ρεύματός μου;

Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και μηδενίζει κάθε 3 έτη. Δηλαδή στα 3 έτη τυχόν υπόλοιπο υπέρ σας μηδενίζεται.


Πηγή: άρθρα 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Θα αλλάξει κάτι στο συμβόλαιό μου με τη ΔΕΗ;

Όχι. Ούτε θα αλλάξει η περίοδος καταμέτρησης.


Πηγή: απάντηση 18 στις Ερωτήσεις και Απαντήσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια και ότι η Ενεργειακή Κοινότητα δηλώνει σωστά το ποσοστό μου στη ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ θα εκδίδει μετά από αίτηση της ΕΚ ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο παρουσιάζεται ανά παροχή η συνολική ποσότητα ενέργειας που επιμερίσθηκε και συμψηφίσθηκε, καθώς και τυχόν πλεόνασμα που παραμένει.


Θα επιδιώξουμε να εγκαταστήσουμε εξοπλισμό που θα δείχνει ζωντανά την παραγωγή του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Internet.


Πηγή: άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Τί γίνεται εάν σε κάποια περίοδο δεν καταναλώσω αρκετό ρεύμα;

Το πλεονάζον ρεύμα που παράχθηκε στο όνομά σας μεταφέρεται από τον Προμηθευτή υπέρ σας στους επόμενους λογαριασμούς. Κάθε 3 έτη τυχόν υπόλοιπο υπέρ σας μηδενίζεται.


Πηγή: άρθρα 5 και 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Τι θα συμβεί εάν αρχίσω να καταναλώνω περισσότερο ρεύμα π.χ. γιατί απέκτησα ηλεκτρικό όχημα; Μπορώ να αγοράσω επιπλέον μερίδες;

Τί θα συμβεί εάν αρχίσω να καταναλώνω λιγότερο ρεύμα π.χ. γιατί έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι.

Πώς μπορώ να αποχωρήσω από το έργο;

Με τους ίδιους τρόπους που περιγράφονται στο ερώτημα «Τί θα συμβεί εάν αρχίσω να καταναλώνω λιγότερο ρεύμα».

Υπάρχουν προϋποθέσεις για την πώληση ή μεταβίβαση μερίδων του έργου σε άλλον;

Πρέπει να εγκριθεί από την Ενεργειακή Κοινότητα και να δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι με την αγοραπωλησία κανένα μέλος δεν θα έχει περισσότερο από το 20% των μερίδων της ΕΚ και ότι το 50% + 1 των μελών μας σχετίζονται με την Αττική.


Πηγή: άρθρο 3 του Νόμου.

Μπορώ να συνδέσω το ρολόι μου και με ένα άλλο έργο Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Όχι, δεν επιτρέπεται.


Πηγή: άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης.

Η τιμή των μερίδων μεταβάλλεται με τον χρόνο;

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το έργο έχει διάρκεια ζωής 25 έτη (1 μερίδα στην αρχή του έργου σας δίνει το δικαίωμα να συμψηφίσετε την κατανάλωσή σας για 25 έτη, ενώ 1 μερίδα 10 χρόνια αργότερα έχει μπροστά της μόνο 15 χρόνια συμψηφισμού), ότι το κόστος του ρεύματος μάλλον θα συνεχίσει να αυξάνεται και ότι η απόδοση των φωτοβολταϊκών μειώνεται με το χρόνο. Σύμφωνα με το Καταστατικό κάθε νέος συνέταιρος, εκτός από το ποσό των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεούται να καταβάλλει στο συνεταιρισμό: Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, με βάση τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης (υπεραξία). Στην αρχή κάθε χρόνου το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει το ποσό της υπεραξίας που θα ισχύει για ολόκληρο το χρόνο, με βάση τις οικονομικές συνθήκες και την υπάρχουσα, κάθε φορά, καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού. Την υπεραξία υποχρεούνται να καταβάλλουν και παλαιοί συνεταίροι, εφ' όσον θελήσουν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες.

Τί γίνεται εάν έχω ληξιπρόθεσμο λογαριασμό ρεύματος;

Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να σας απεντάξει από τον συμψηφισμό, χαρίζοντας ουσιαστικά την παραγόμενη ενέργειά σας στα υπόλοιπα μέλη του έργου.


Πηγή: άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης.

Έχει έσοδα και έξοδα το έργο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Το έργο δεν αποφέρει έσοδα στην κοινότητα ή μέλη. Η ενέργεια που παράγεται συμψηφίζεται με την κατανάλωσή σας.


Το έργο έχει τρέχοντα έξοδα όπως φύλαξη, συντήρηση, ασφάλιση, αμοιβή λογιστή κλπ. Τα έξοδα καλύπτονται από κάθε μέλος ανάλογα με το ποστοστό συμμετοχής του στο έργο. Δηλαδή εάν έχετε 5% των μερίδων του έργο θα πρέπει να καταβάλετε και το 5% των εξόδων του ετησίως.


Το έργο παρακολουθείται λογιστικά ξεχωριστά και τα πάγια στοιχεία της εγκατάστασης υπόκεινται σε αποσβέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Οι αποσβέσεις αυτές συμβάλουν στη μείωση των όποιων θετικών αποτελεσμάτων (κέρδη) έχει συνολικά η Κοινότητα σε ετήσια βάση. Αυτό μας το επιβεβαίωσε ο λογιστής της Κοινότητας.

Πώς θα αντιμετωπίσει η ΕΚ κάποιο μέλος που συμμετέχει στο έργο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού αλλά δεν συνεισφέρει στα ετήσια έξοδα έργου;

Τα ετήσια έξοδα θα πρέπει να τα καλύψουν άλλα μέλη του έργου και το μερίδιο του μέλους στο πάρκο θα μειωθεί (diluted) με τρόπο που θα συμφωνήσουμε μεταξύ μας.

Πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά η αγορά συνεταιριστικών μερίδων;

Πρέπει να καταχωρηθεί το ποσό στη φορολογική δήλωση, στον Πίνακα 5, στον κωδικό 743 για τον υπόχρεο ή 744 για τη σύζυγο.

Πώς υπολογίζονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας ενέργειας από το δίκτυο διανομής.


Δηλαδή οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν συμψηφίζονται. Χρεώνονται κανονικά σαν να μην υπήρχε συμψηφισμός.


Πηγή: άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης.

Ποιος είναι ο σχετικός Νόμος και Υπουργική Απόφαση;

Θέλω να διαβάσω περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την Ενεργειακή Κοινότητα Αττικής;

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα άλλα μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας Αττικής;

Τα μέλη της ΕΚ επικοινωνούμε μεταξύ μας στο Slack (online chat). Προσκαλούμε όποιο μέλος το επιθυμεί να συμμετέχει στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Τρίτη.